Klient indywidualny

 

Wiemy, że najważniejsze jest indywidualne podejście do każdej sprawy. Kluczowe dla nas jest zrozumienie potrzeb Klienta. Ogromną wagę przykładamy do dokładnej analizy prawnej problemu. Gwarantujemy osobiste zaangażowanie i rzetelną komunikację.

 

Mamy również świadomość szczególnych potrzeb Klientów zagranicznych. Ciągła globalizacja i rozwój komunikacji powodują, że obywatele innych państw coraz częściej poszukują pomocy prawnej w Polsce. Wiemy, jak trudno jest poruszać się w gąszczu niezrozumiałych przepisów i chętnie pomożemy Państwu odnaleźć się w każdej dziedzinie prawa.

 

Klientom indywidualnym oferujemy pomoc prawną w szczególności w następującym zakresie:

 

 Postępowania sądowe – zastępstwo prawne:

odszkodowania: szkody w majątku i na osobie

spory z tytułu umów deweloperskich i innych związanych z obrotem nieruchomościami

spory z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umów (w tym z rękojmi za wady i gwarancji jakości)

postępowanie egzekucyjne

postępowania w zakresie prawa spadkowego

 

Prawo rodzinne:

rozwody i podział majątku wspólnego

władza rodzicielska, w tym ustalenia kontaktów z dzieckiem

darowizny

międzynarodowe prawo rodzinne i opiekuńcze

pomoc prawna w przypadku uprowadzenia dziecka

 

Prawo obrotu nieruchomościami:

weryfikacja,  sporządzanie projektów i negocjowanie umów deweloperskich oraz innych związanych z obrotem nieruchomościami (w tym umów przedwstępnych oraz sprzedaży)

kontrola stanu prawnego nieruchomości

 

Prawo administracyjne:

postępowania przed organami administracji publicznej

odwołania, skargi i reprezentacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym

legalizacja pobytu na terytorium Polski (w tym: pozwolenia na pracę, pobyt i nabycie nieruchomości)

 

Prawo spadkowe:

pomoc prawna w sporządzeniu testamentu z uwzględnieniem zapisu windykacyjnego

postępowania sądowe związane z nabyciem spadku oraz z dochodzeniem roszczeń o zachowek

postępowania sądowe związane z działem spadku

 

Prawo medyczne

 

Jeżeli nie są Państwo pewni, czy możemy pomóc w konkretnej sprawie – prosimy o kontakt. Odpowiemy na każde pytanie.

 

Kontakt

MMJ Legal Kancelaria Prawna

ul. Podwale 73/1

50-449 Wrocław

tel/fax: 71 759 12 12

e-mail: office@mmjlegal.pl