Przedsiębiorca

Nasi Klienci działają w różnych branżach i każdy z nich na co dzień spotyka się z innymi problemami. Dlatego wielką wagę przykładamy do dokładnego poznania specyfiki działalności Klienta i indywidualnych cech jego przedsiębiorstwa. Takie podejście – w połączeniu z osobistym zaangażowaniem – umożliwia nam skuteczne doradztwo prawne na najwyższym poziomie, gwarantującym Klientowi poczucie bezpieczeństwa.

 

Zakres oferowanej przez nas pomocy prawnej wynika z trudności, z jakimi na co dzień spotykają się przedsiębiorcy. Chcemy i potrafimy zrozumieć każdy Państwa problem. Oferujemy profesjonalne wsparcie w szczególności w następującym zakresie:

 

Prawo spółek handlowych

tworzenie podmiotów prawa handlowego (spółek, stowarzyszeń, fundacji) i ich kompleksowa obsługa wewnętrzna

dokumenty wewnętrzne (umowa i statut spółki, regulaminy i uchwały zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia akcjonariuszy i zgromadzenia wspólników)

zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy – przeprowadzanie zgromadzeń, reprezentacja konkretnego wspólnika lub akcjonariusza

przeglądy wybranych aspektów działalności pod kątem zgodności z prawem i wymogami korporacyjnymi (due dilligence)

przekształcanie, podział i łączenie spółek handlowych – strategiczne planowanie struktur kapitałowych i kompleksowe przeprowadzenie całej transakcji

zmiany w strukturze właścicielskiej

zabezpieczenie osobistych ryzyk wspólników i członków organów spółek handlowych

 

Postępowania sądowe

reprezentacja Klienta w postępowaniu cywilnym, m.in. spory o odszkodowania, z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umów, z zakresu prawa pracy oraz związane z uczestnictwem w spółkach handlowych

postępowanie upadłościowe i naprawcze

postępowanie przed sądami arbitrażowymi

 

Prawo kontraktowe

projektowanie i analizowanie umów, w tym o strategicznym znaczeniu dla przedsiębiorstwa

negocjowanie umów w imieniu Klienta

ogólne warunki umów – analiza, projektowanie i wdrożenie

kompleksowa obsługa procesu nabycia lub sprzedaży nieruchomości (w tym m.in. sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości)

 

Prawo pracy

przygotowanie i analiza wewnętrznych dokumentów związanych z prawem pracy (m.in. umowy o pracę, o zakazie konkurencji i dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych; regulaminy pracy i wynagradzania)

kompleksowe doradztwo w bieżących kwestiach związanych z prawem pracy

doradztwo związane z działaniem związków zawodowych – również w sporach zbiorowych

 

Prawo administracyjne

reprezentacja w postępowaniu administracyjnym – m.in. w celu uzyskania zezwoleń i koncesji

spory z organami administracji publicznej – m.in. odwołania od decyzji administracyjnych

postępowania sądowoadministracyjne (przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym)

 

Zamówienia publiczne

reprezentacja przed Urzędem Zamówień Publicznych, Krajową Izbą Gospodarczą oraz sądami powszechnymi

kompleksowe doradztwo i reprezentacja na każdym etapie procedury udzielenia zamówienia publicznego – zarówno dla zamawiającego jak i wykonawcy

 

Prawo medyczne

 

Jeżeli nie są Państwo pewni, czy możemy pomóc w konkretnej sprawie – prosimy o kontakt. Odpowiemy na każde pytanie.

Kontakt

MMJ Legal Kancelaria Prawna

ul. Podwale 73/1

50-449 Wrocław

tel/fax: 71 759 12 12

e-mail: office@mmjlegal.pl