Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – czyli „droga do prawdy”

do bloga wybranyWojewódzka Komisja, zgodnie z wolą ustawodawcy, w terminie 4 miesięcy od złożenia przez poszkodowanego WNIOSKU O USTALENIE ZDARZENIA MEDYCZNEGO wydaje orzeczenie o zdarzeniu medycznym albo jego braku. W posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji może uczestniczyć poszkodowany oraz przedstawiciel szpitala lub jego ubezpieczyciela. Każda ze stron może działać przez pełnomocnika.

W toku postępowania Wojewódzka Komisja z urzędu dąży do wyjaśnienia wszelkich okoliczności towarzyszących powstaniu szkody.

W tym celu może wzywać szpital lub jego kierownika, a także osoby wykonujące zawód medyczny w szpitalu (oraz inne mogące posiadać niezbędne informacje o zdarzeniu), do złożenia szczegółowych wyjaśnień. Ponadto może żądać przedłożenia dokumentacji prowadzonej przez szpital, w tym także dokumentacji medycznej dotyczącej poszkodowanego pacjenta. Możliwe pozostają również wizytacje pomieszczeń szpitalnych i urządzeń, co może mieć szczególne znaczenie w okolicznościach konkretnego zdarzenia. Poza przeprowadzonym z urzędu wyjaśnieniem sprawy, wydanie orzeczenia przez Wojewódzką Komisję poprzedza również przeprowadzenie dowodów zaoferowanych zarówno przez poszkodowanego, jak i przez szpital lub jego ubezpieczyciela. Najważniejszym z nich może okazać się w okolicznościach konkretnej szkody dowód z opinii lekarza – specjalisty w danej dziedzinie medycyny, umożliwiającej ustalenie okoliczności wymagających wiedzy medycznej. Pamiętać bowiem należy, że z uwagi na charakter szkód powstałych na skutek nieprawidłowo udzielonych świadczeń medycznych, wydanie orzeczenia poprzedza weryfikacja faktów dotyczących przebiegu hospitalizacji, przeprowadzonych badań, postawionych diagnoz i szeregu innych kwestii, których prawidłowa i wnikliwa ocena możliwa jest jedynie przy posiadaniu odpowiedniej wiedzy medycznej, właściwej specjalistom danych dziedzin medycyny. Jeśli zatem taki dowód nie zostanie przeprowadzony przez Wojewódzką Komisję z urzędu, należy dołożyć odpowiednich starań w celu wszechstronnego i szczegółowego zbadania podstaw faktycznych potencjalnego orzeczenia, składając odpowiedni wniosek dowodowy o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego – specjalisty z danej dziedziny medycyny. Pamiętać bowiem należy, że inicjatywa dowodowa samego poszkodowanego (lub jego spadkobierców) może mieć decydujące znaczenie we wszechstronnym zbadaniu sprawy i podstaw orzeczenia o zdarzeniu medycznym.

 

 

Tagi: , , , , , ,
Kontakt

MMJ Legal Kancelaria Prawna

ul. Podwale 73/1

50-449 Wrocław

tel/fax: 71 759 12 12

e-mail: office@mmjlegal.pl