Spółki komandytowe poza CIT

do bloga wybrany

 

Podczas rozpatrywania projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podkomisja do spraw   monitorowania systemu podatkowego przyjęła wniosek wyłączający spółki komandytowe z planowanego objęcia ich od 2014 roku CIT. Jednakże spółki komandytowo-akcyjne mają zostać podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych od 1 stycznia 2014 r.

 

Przyjęta poprawka prowadzi do utrzymania obecnego sposobu opodatkowania spółek komandytowych. Zgodnie z aktualnymi przepisami spółki komandytowe nie są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), w związku z czym jedynie wspólnicy po otrzymaniu dywidendy są zobowiązani do odprowadzenia podatku dochodowego.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pierwotnie zakładał objęcie podatkiem CIT spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne, co doprowadziłoby podatkowo do zrównania tych spółek ze spółkami kapitałowymi (spółką akcyjną oraz spółką z ograniczoną odpowiedzialnością). W przypadku spółek kapitałowych mamy do czynienia z podwójnym opodatkowaniem zysku, gdyż podatek dochodowy płacony jest przez spółkę od wypracowanego przez nią dochodu, a następnie przez wspólnika, któremu ten zysk jest wypłacany w postaci dywidendy. Objęcie spółek komandytowych omawianym projektem było ogromnym zaskoczeniem zarówno dla przedsiębiorców, jak i doradców podatkowych.

 

Wyłączenie spółek komandytowych z grupy podatników CIT należy uznać za słuszne posunięcie. Przedsiębiorca decydując się na wybór spółki podejmuje decyzję pomiędzy prowadzeniem działalności w formie spółki kapitałowej – tj. spółki, która zwalnia wspólników od ponoszenia odpowiedzialności, lecz objętej podwójnym opodatkowaniem zysku, a prowadzeniem działalności w formie spółki osobowej – tj. spółki, w której opodatkowaniu podlega wyłącznie zysk wypłacony wspólnikom, przy czym wspólnicy ponoszą pełną, aczkolwiek subsydiarną, odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Brak jest zatem uzasadnienia dla zrównywania na płaszczyźnie podatkowej spółek kapitałowych oraz spółek komandytowych. Nie wolno przy tym zapominać, że w formie spółek komandytowych bardzo często prowadzone są przedsięwzięcia rodzinne.

 

W celu optymalizacji podatkowej bardzo często stosowane są tzw. konstrukcje mieszane, w których komplementariuszem spółek komandytowych są spółki kapitałowe, a komandytariuszami osoby fizyczne – najczęściej wspólnicy spółek kapitałowych. Takie rozwiązania pozwala na łączenie zalet spółek kapitałowych w zakresie ograniczenia odpowiedzialności wspólników z zaletami spółek osobowych w odniesieniu do zasad opodatkowania.

 

Niestety, objęcie podatkiem CIT spółek komandytowo-akcyjnych spowoduje, że utracą one swoją atrakcyjność dla inwestorów, gdyż komplementariusze tych spółek będą ponosić subsydiarną, lecz nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki i dodatkowo będą one objęte podwójnym opodatkowaniem zysku. W ostatnich latach z uwagi na aspekt podatkowy wielu przedsiębiorców zdecydowało się na przekształcenie spółek kapitałowych w spółki komandytowo-akcyjne lub wprowadzenie tzw. konstrukcji mieszanych, w których spółka kapitałowa była komplementariuszem.

Tagi: , , , , , , , , , ,
Kontakt

MMJ Legal Kancelaria Prawna

ul. Podwale 73/1

50-449 Wrocław

tel/fax: 71 759 12 12

e-mail: office@mmjlegal.pl