Archiwum Bloga

Zwrot kosztów procesu od wspólników spółki jawnej w ramach regresu

Wspólnik spółki jawnej, który spełnił świadczenie na rzecz wierzyciela tej spółki, może żądać od innego jej wspólnika zwrotu odpowiedniej części tego świadczenia wraz z kosztami procesu wytoczonego przeciwko niemu, chyba że wspólnik skutecznie podniesie zarzut wadliwego prowadzenia procesu przez wspólnika

Tagi: , , , , , , , , , , , ,

Spółki komandytowe poza CIT

  Podczas rozpatrywania projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podkomisja do spraw   monitorowania systemu podatkowego przyjęła wniosek wyłączający spółki komandytowe z planowanego objęcia ich od 2014 roku CIT. Jednakże spółki komandytowo-akcyjne mają zostać podatnikami podatku

Tagi: , , , , , , , , , ,