Archiwum Bloga

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – czyli „droga do prawdy”

Wojewódzka Komisja, zgodnie z wolą ustawodawcy, w terminie 4 miesięcy od złożenia przez poszkodowanego WNIOSKU O USTALENIE ZDARZENIA MEDYCZNEGO wydaje orzeczenie o zdarzeniu medycznym albo jego braku. W posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji może uczestniczyć poszkodowany oraz przedstawiciel szpitala lub jego ubezpieczyciela.

Tagi: , , , , , ,

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – wszczęcie postępowania

Od 1 stycznia 2012 roku ustawodawca umożliwił poszkodowanemu na skutek błędu lekarskiego dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, działających przy urzędach wojewódzkich. Dotychczas taka możliwość istniała tylko w drodze postępowania cywilnego przed sądem. Oznacza

Tagi: , , , , , , , , , , , ,