Wady i zalety postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

do bloga wybranyNiezaprzeczalną zaletą dochodzenia roszczeń w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją są niskie koszty towarzyszące złożeniu wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego. Jak wspomniano odpowiadają one kwocie 200 zł. Pamiętać należy w tym miejscu, że w przypadku powództwa cywilnego koszty te są dużo większe. W sytuacji braku zwolnienia przez sąd wytaczającego powództwo cywilne od kosztów sądowych, opłata od pozwu wynosi 5% wskazanej w pozwie kwoty żądanego odszkodowania i zadośćuczynienia.

 

Zaletą pozostaje również mniejszy rygoryzm formalny w stosunku do postępowania przed sądem. Poszkodowany bowiem winien jedynie uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające zaistnienie zdarzenia medycznego. Nie pozostaje to równoznaczne z koniecznością udowodnienia winy personelu szpitalnego w nieprawidłowo udzielonych świadczeniach zdrowotnych w toku postępowania przed sądem.

Ponadto Wojewódzka Komisja, zgodnie z wolą ustawodawcy, ma limit czasowy w rozpoznaniu roszczeń dochodzonych przez poszkodowanego. Jak wspomniano, obowiązuje Wojewódzką Komisję okres czterech miesięcy na rozpoznanie wniosku poszkodowanego o ustalenie zdarzenia medycznego. Stąd zaletą przedmiotowego postępowania w stosunku do postępowania przed sądem pozostaje jego szybkość. Przy uwzględnieniu konieczności przeprowadzenia wnikliwego postępowania sądowego przed sądem, postępowania sądowe w przedmiocie roszczeń odszkodowawczych trwają przynajmniej rok.

Alternatywna droga dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przed Wojewódzką Komisją, w tym towarzysząca jej oszczędność czasowa i finansowa, niewątpliwie przyczynia się do wzrostu świadomości społecznej w zakresie prawnych możliwości kompensaty doznanych szkód na skutek nieprawidłowo udzielonych świadczeń zdrowotnych. Narastająca ilość postępowań mających na celu m.in. weryfikację jakości opieki medycznej powinna mieć skutek lepszej jakości wykonywania przez personel medyczny zawodu medycznego, w tym wzrostu bezpieczeństwa pacjentów i zaufania społeczeństwa do szeroko rozumianej opieki zdrowotnej.

 

 Wadą postępowania przed Wojewódzką Komisją pozostaje brak gwarancji uzyskania oczekiwanego odszkodowania i zadośćuczynienia. Jak wynika z przedmiotowego artykułu, szpital lub jego ubezpieczyciel, nawet w przypadku pozytywnego orzeczenia dla poszkodowanego, nie pozostaje związany kwotą wskazaną przez inicjującego postępowanie we wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego. Ma bowiem możliwość złożenia propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia w kwocie zadawalającej według własnego uznania. Niewątpliwie zaś zainicjowanie opisanego postępowania i uzyskanie pozytywnego dla poszkodowanego orzeczenia daje podstawy i możliwość ugodowego zakończenia sporu, co należy ocenić jako pozytywne dla obu stron potencjalnego konfliktu w postępowaniu przed sądem.

 

 

 

Tagi: , , , ,
Kontakt

MMJ Legal Kancelaria Prawna

ul. Podwale 73/1

50-449 Wrocław

tel/fax: 71 759 12 12

e-mail: office@mmjlegal.pl